İnsan KaynaklarıBaşarının ilk anahtarı “insan”dır.
İnsan kaynakları olarak misyonumuz; Kafecan’ın hedeflerine artı değer katarak, beklentilerini kendi sorumluluğumuz altına almak ve sahip olduğumuz insan kaynağının eğitimli, bilinçli ve motivasyonu yüksek şekilde işi yürütmesine imkan sağlamaktır.